Contactgegevens:
Naam: Eugene van Lent
Adres: Achterzeedijk 1A2
Postcode: 2991 SB
Woonplaats: Barendrecht
Telefoonnummer huis: 078 6472780
Telefoonnummer mobiel: 06 53551325
E-mail rijschool.vanlent@hetnet.nl